Privatlivspolitik Revideret Juli 2021

1. Indsamling af personoplysninger
Nielsen Saloner (herefter NS) beskriver i dette dokument, hvordan vi bruger personoplysninger ifm. brug af vores hjemmesider. Generelt indsamles kun data til de præcises formål, til hvilke de er afgivet. De bruges ikke til andre formål internt hos NS, og deles aldrig med tredjeparter. Dine oplysninger slettes efter et år, medmindre anden lovgivning kræver længere opbevaring, eller hvis det specifikt er angivet ved indsamlingen. Hvis du via vores hjemmesider afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne. Vi bruger kun cookies for at fremme brugervenligheden på vores hjemmesider. De oplysninger der indsamles i den sammenhæng bruges ikke til andre formål hos NS, og deles aldrig med andre parter.

2. brug af personoplysninger
Indsamling af personoplysninger vedrører tre områder: – ansættelse – tilmelding til arrangementer – abonnement på nyhedsbrev Ved fast eller midlertidig ansættelse opbevarer vi de data, der er nødvendige for lønbehandling. Tidsmæssigt gemmer vi dem 5 år iht. regnskabsloven. Ansatte hos NS vil kunne optræde på fotos på vores hjemmesider. Telefon og mailadresse vil fremgå, hvor der er brug for det. Disse oplysninger fjernes, hvis ansættelsen ophører. Musikere og andre artister, der optræder på PR- fotos vil dog ikke kunne få fjernet disse billeder, da de anses for offentlige og nødvendige af historiske årsager. Ved tilmelding til arrangementer indsamler vi navn, arbejdssted, mail, telefon og evt andre ikke- følsomme oplysninger mhp. at give dig den bedste service i forbindelse med arrangementet.
Data slettes efter et år. Ved tilmelding på abonnement på vores nyhedsbrev indsamler vi kun email adresse. Framelding
kan til enhver tid ske med øjeblikkeligt varsel.

3. samtykke
Vi udsender kun nyhedsbreve og materiale om vores virksomhed med samtykke fra dig.

4. sikkerhed
Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine
personoplysningers kvalitet og integritet. Vores primære hjemmeside, nielsensaloner.dk, har SSL-certifikat.
SSL står for Secure Sockets Layer og er en teknologi, der sikrer en krypteret forbindelse mellem en web server og en browser med formålet at beskytte data. Det er med andre ord et
sikkerhedsværktøj, som sikrer forbindelsen mellem dine besøgende og din web server for at gøre det svært for hackere og IT-kriminelle at få adgang til sensitivt data.

5. dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis
behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, kan du rette henvendelse til os (se kontaktoplysninger nedenfor). I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige
oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned. Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
e-mail dt@datatilsynet.dk

6. links til andre hjemmesider
Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter
har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

7. ændringer i privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre
hjemmesiden.

8. kontakt
Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte
os som angivet nedenfor: info@nielsensaloner.dk

9. tekniske oplysninger
NS er ansvarlig for følgende hjemmesider: nielsensaloner.dk. NS’ elektroniske data relateret til hjemmeside opbevares fysisk hos one.com med hvem vi har en databehandleraftale. Data der ligger i vores mailsystem opbevares af Google med hvem vi har en databehandleraftale.